Komissiya Üzvləri

ko.JPG

Məmmədova Təranə Aslan 

Avropanın Fəxri alimi,AMEA-nın

Neft-Kimya prosesləri institutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, Komissiya heyyətinin sədri.

kop.JPG

Əfəndiyeva Lalə Məhəmməd

Kimya Elmləri doktoru, dosent, Komissiya iclasının katibi.

gggg.JPG

İbrahimova Minəvər Cəfər

Kimya üzrə elmlər doktoru, professor, Komissiya üzvü

kkk.JPG

Məmmədov Namiq Məmmədhəsən

Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi,

Komissiya üzvü